PORTFOLIO

Please check our portfolio. Our long-term experience made us possible to gained many satisfied clients (architectural offices, industrial & production companies from different branches, private investors). Every successful construction project we are taking part in is a result of our experience, professionally trained team, creativity, energy, individual approach to every client and full commitment. During our work we are listening to every needs and expectations of our customers, providing highest quality of our designs and structural projects.

In our portfolio you can find new investments, renovations, extensions of:

 • civil and housing estates,
 • resort and appart houses,
 • production and storage halls,
 • commercial buildings,
 • shopping malls,
 • industrial buildings,
 • community facilities,
 • office buildings,
 • individual houses.
PROJECT:

Move4Earth - Integration of a new process in a production and storage building existing on site.

PARAMETERS:

The value of the investment. 8.000.000 EUR (without VAT)

INVESTOR:

Solvay Engineering Plastics Poland Sp. z o.o.

PROJECT:

Construction and Extension of production hall for Borne Furniture w Gorzów Wlkp.

PARAMETERS:

Total area: 19850 m2 + 4320 m2 (extension)

INVESTOR:

Borne Furniture Sp. z o.o.

PROJECT:

Demolition design of industrial buildings 127A, 127B, 127C, 127F - Cooling tower, compressors building, condensers shed, pump station.

PARAMETERS:

Cubature: 82000 m3

INVESTOR:

Zakład Energetyczny ENERGO-STIL Sp. z o.o.

PROJECT:

Construction of production hall of all type of fasteners and connections for concrete and steel structures.

PARAMETERS:

Cubature: 8777 m3

INVESTOR:

Neofac Sp. z o.o.

PROJECT:

"Kolorowe" civil estate - building B, A1, A2 Gorzów Wlkp. Niepodległości / Grabskiego st.

PARAMETERS:

Living area: 6190 m2, Total area: 8734 m2

INVESTOR:

SGI S.A.

PROJECT:

Wedding house "Dom w poziomkach"

PARAMETERS:

Ballroom span 12 m without mid-support.

INVESTOR:

Private

PROJECT:

Construction of educational-care facilities on "Górczyn" housing estate in Gorzów Wlkp.

PARAMETERS:

Total area: 2165 m2

INVESTOR:

Gorzów Wielkopolski City

PROJECT:

„Osiedle Źródlane” civil estate - building C1 / C2 Zielona Góra. Rzeźniczaka st.

PARAMETERS:

Living Area: 7500m2

INVESTOR:

RAJBUD Development Sp. z o.o.

Wybrane opracowania konstrukcyjne:

 • Borne Furniture - Rozbudowa zakładu produkcyjnego, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Złotego Smoka, działki nr 31/1, 31/2, 254/1, obręb 7 Chróścik, j. ewid. Gorzów Wlkp. - projekt budowany i wykonawczy.
 • Borne Furniture - Budowa hali magazynowo - produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym oraz rozbudowa zakładu produkcyjnego, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Złotego Smoka, działki nr 31/1, 31/2, 254/1, obręb 7 Chróścik, j. ewid. Gorzów Wlkp. - konstrukcje żelbetowe - projekt budowlany i wykonawczy.
 • Barlinek Inwestycje Sp z o.o. - Przebudowa i Rozbudowa hali produkcyjnej Pelet (W7.3) wraz z przebudową linii technologicznych.
 • Barlinek Inwestycje Sp z o.o. - Przebudowa budynku produkcyjnego W2.
 • Barlinek Inwestycje Sp z o.o. - Prace projektowe związane z przebudową budynku produkcyjno-magazynowego W3.1 w Barlinku.
 • Rozbudowa i przebudowa zakładu produkcyjnego (branży meblarskiej) - PRIGNITZ-Meble Pomorskie Sp. z o.o. Lipiany ul. Pyrzycka 11 Lipiany ul. Pyrzycka 11, działki nr ewid. 2/3, 2/4, 4/1, 4/2 obr.1 Lipiany.
 • Faurecia Automotive S.A. - Przebudowa budynku produkcyjnego w związku z montażem linii lakierniczych w Legnicy.
 • Neofac Sp. z o.o. - Budowa zakładu produkcyjnego (produkcja kotew metalowych do prefabrykowanych elementów betonowych i konstrukcji stalowych), Pow. zabudowy 1091m2 - projekt budowlany i wykonawczy części biurowej.
 • Neofac Sp. z o.o. - Rozbudowa zakładu produkcyjnego (produkcja kotew metalowych do prefabrykowanych elementów betonowych i konstrukcji stalowych) Pow. zabudowy 2784m2.
 • Budowa obiektu hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 321/16 przy ul. Gorzowskiej w Różankach, gmina Kłodawa. - projekt budowlany i wykonawczy.
 • Galeria handlowe „ASKANA” - Przebudowa Części Budynku D – roboty polegające na likwidacji pochylni zlokalizowanej w łączniku J-DE.
 • Projekt wzmocnienia stropu nad I piętrem pod montaż urządzenia Gamma kamera SPECT-CT na stropie drugiego piętra (oś 4-5/C-D) obiektu "budynek Apteki" w Zakładzie Medycyny Nuklearnej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim.
 • Projekt budowlany rozbiórki obiektów 127A, 127B, 127C, 127F na działce nr 637/4 - Chłodnia amoniakalna, sprężarkownia, wiata skraplaczy, chłodnia wentylatorowa, pompownia - kubatura 82000 m3.
 • ITC Sp. z o.o. - Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego, Kostrzyn n/Odrą ul, Włoska 3 działka 122/20; 122/22 - projekt budowlany i wykonawczy.
 • ITC Sp. z o.o. - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynu wyrobów gotowych MWG1 na budynek produkcyjno-magazynowy wraz z montażem linii technologicznej przetwórstwa papieru (Linia 124).
 • Solvay - Move4Earth - Przebudowa budynku produkcyjno-magazynowego (nr 96) z instalacją linii do recyklingu airbagów, ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp., działka nr 2090, obręb 3 Wawrów.
 • Solvay - Przebudowy istniejącej zadaszonej rampy rozładunkowej oraz wyłączonego z użytkowania magazynu wysoko regałowego LANASTIL II, zlokalizowanego przy ul. Walczaka 25, na działce nr ewidencyjny 601/2.
 • SGI – Osiedle kolorowe II Etap - Zespół zabudowy wielorodzinnej II etap - budynek B, A1, A2 Gorzów Wlkp. ul. Niepodległości / Grabskiego działka nr ewid. 2305 - projekt budowlany i wykonawczy. PUM - 6189,91 m2, Pow. Całkowita - 8733,53 m2.
 • SGI – Osiedle kolorowe III Etap - Zespół Budynków Wielorodzinnych na dz. nr 2305/3 przy ul. Grabskiego w Gorzowie Wlkp. – PUM 6845m2.
 • Rozbudowa centrum handlowego rozbudowa centrum handlowego Nova Park - projekt budowlany. Kubatura - 43951 m3.
 • Rozbudowa budynku handlowo - usługowego Intermarche, Kostrzyn, ul. Sikorskiego nr 394/49, 405, 336/153.
 • Ocena Możliwości oraz Koncepcja Nadbudowy Żelbetowego Parkingu Wielopoziomowego przy Galerii Handlowej Nova Park W Gorzowie Wielkopolskim - sierpień.
 • Projekt wykonawczy fundamentów oraz elementów żelbetowych na budowę centrum handlowego Marcredo Center w Szczecinie przy ul. Struga.
 • Budynek gastronomiczno-wypoczynkowo-turystyczny dz. nr. 5/126 i 5/127 Długie, gm. Strzelce Kraj.
 • Budowa placówki edukacyjno-wychowawczej na osiedlu Górczyn w Gorzowie Wlkp.
 • Przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej oraz budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowym wraz z zagospodarowaniem terenu Transgranicznego Centrum Aktywności Gmin Santok i Gusow Platkow - PLATAN - Projekt budowlany i wykonawczy.
 • Petrus Sp. z o.o. – Projekt konstrukcyjny fundamentu pod wibroprasę.
 • Rajbud Development - Zespół zabudowy mieszkaniowej przy ul. Rzeźniczaka w Zielonej Górze - Budynki B1 i B2 - projekt budowlany i wykonawczy. PUM - 7534 m2, Pow. Całkowita - 9861 m2.
 • Rajbud Development - Zespół zabudowy mieszkaniowej przy ul. Rzeźniczaka w Zielonej Górze - Budynki C1 i C2 - projekt budowlany i wykonawczy. PUM - 10,327 m2, Pow. Całkowita - 11,439 m2.
 • Rajbud Development - Zespół zabudowy mieszkaniowej przy ul. Rzeźniczaka w Zielonej Górze - Budynki D1 i D2 - projekt budowlany i wykonawczy.
 • Budynek wielorodzinny Dębno, dz. nr. ewid. 470/14, 470/15 - projekt budowlany i wykonawczy.
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny. Kostrzyn n/O dz.nr 116/110 - projekt budowlany i wykonawczy.
 • Opinia techniczna możliwości montażu żurawia przyściennego na konstrukcji budynku GAS SWEETING / AMINE REGEN UNIT "B" kopalni gazu ziemnego w Barnówku.
 • Opinia dotycząca stanu technicznego sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 66-470 Kostrzyn nad Odrą; ul. Kościuszki 7.
 • Opinia techniczna w sprawie możliwości posadowienia karuzeli Diabelski Młyn w Kostrzynie n/Odrą na czas trwania festiwalu „Przystanek Woodstock” 2017.
 • Wendre Poland Sp. z o.o. - Opinia techniczna w sprawie bezpieczeństwa użytkowania konstrukcji antresoli.